Żelazne zasady nawiązywania skutecznych i długotrwałych kontaktów biznesowych

kontakty biznesowe w telefonie komórkowym

Zdaniem Romana Wendta receptą na skuteczne pozyskiwanie kontaktów biznesowych jest suma 70% nastawienia, 20% umiejętności oraz 10% szczęścia. I mimo że to nastawienie odgrywa w tym przepisie największą rolę, to jednak umiejętności i odpowiednie zachowanie także wiele wnoszą do zdobywania kontaktów i trudnej sztuki rekomendacji.  Zatem, aby nawiązać i zbudować trwałą sieć kontaktów biznesowych trzeba w działaniach networkingu biznesowego kierować się kilkoma żelaznymi zasadami.

  1. Określ istotę i cel. Brak zrozumienia prawdziwego obrazu tego procesu nie wróży niczego dobrego. Udając się na jakiekolwiek spotkanie networkingowe należy pamiętać, że chodzi o zbudowanie trwałej sieci wzajemnie wartościowych kontaktów (http://www.bnipolska.pl/sieci-kontaktow-biznesowych/), które pomogą w osiągnięciu konkretnego, zaplanowanego celu.
  2. Zbuduj plan działania. Potrzeba sprecyzowanego planu, według którego przebiegnie realizacja określonego celu jest niezbędna do jego osiągnięcia.
  3. Dbaj o zasadę wzajemności. Żeby otrzymać profity, trzeba pomóc innym i przede wszystkim w razie potrzeby pozwolić pomóc sobie. Wspierając innych w realizacji ich własnych, ważnych dla nich celów biznesowych, można zyskać zaufanie i prawo do wyciągania z tych kontaktów pewnych korzyści dla siebie.
  4. Sprawuj kontrolę. Należy kontrolować to, co dzieje się z rekomendacjami lub jakimikolwiek informacjami przekazywanymi dalej. Głównie chodzi o to, aby sprawdzać, czy dotarły do odbiorcy i zostały dobrze zrozumiane.
  5. Działaj zgodnie z etyką. Niektóre organizacje tak jak np. BNI Polska tworzą swój własny kodeks etyki, który pozwala utrzymać pewien ład, porządek i szacunek między członkami. Chodzi nie tylko o stosowanie standardów etycznych swojej profesji
    i dostarczanie wysokiej jakości produktów lub usług. To także swojego rodzaju branie odpowiedzialności za kontakty z polecanymi klientami, obiecane ceny oraz bycie życzliwym, wiarygodnym i zaufanym dla swoich partnerów oraz klientów.