Szkolenia PRINCE2® Foundation i PRINCE2® Practitioner – czym się różnią?

szkow2

PRINCE2® jest metodyką wykorzystywaną do zarządzania projektami, którą stosuje się już od 1989 roku. Zbudowana została na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji tysięcy projektów przez brytyjskich kierowników projektów i grup projektowych, a także studentów, konsultantów i trenerów do spraw zarządzania.

PRINCE2® zakłada, że każdy projekt – niezależnie od jego tematyki i rodzaju przedsięwzięcia – posiada pewne wspólne elementy, które mogą być ustandaryzowane, dzięki czemu nie trzeba wymyślać wszystkiego od początku – można korzystać ze sprawdzonych metod. Szkolenia z metody PRINCE2® mogą odbywać się na dwóch poziomach – Foundation i Practitioner. Poniżej opiszemy różnice między nimi.

PRINCE2® Foundation – podstawa

Jak sama nazwa wskazuje, to szkolenie zapoznaje uczestników z podstawami wiedzy na temat metodologii PRINCE2®. Stanowi swoistą instrukcję. Egzamin przeprowadzany po szkoleniu ma na celu sprawdzenie, czy uczestnik zna i w 100% rozumie pojęcia z obszarów takich jak sposoby zarządzania ryzykiem, jakość i prowadzenie nadzoru.

szkointx1

U podstaw metodologii PRINCE2® leży zmaksymalizowanie szans na odniesienie sukcesu podczas realizacji przedsięwzięć, z definicji okraszonych elementem niepewności. Dlatego właśnie podczas szkoleń PRINCE2® Foundation uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zwiększania szans na osiągnięcie założonego celu biznesowego. Podczas tego typu szkoleń przeprowadzane są często różnego rodzaju gry szkoleniowe, które mają na celu zobrazowanie sensu stosowania zasad PRINCE2®.

PRINCE2® Practitioner – praktyka

PRINCE2® Practitioner uczy, jak wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas szkolenia na poziomie PRINCE2® Foundation. Spotkania mają charakter warsztatowy, a uczestnicy analizują główne aspekty projektu, ćwiczą umiejętność właściwego postępowania w projekcie i dostosowania metodyki do konkretnego przypadku.

Egzamin sprawdza, czy osoba zdająca potrafi zastosować metodę PRINCE2® w konkretnym przypadku, dlatego weryfikacja odbywa się na podstawie scenariusza.

Artykuł powstał przy współpracy z

inprogress logo